background
logotype

Wzory i stałe

NazwaSymbolWartośćJednostka
atomowa jednostka masy u 1.6605402*10^-27 kg
długośc fali Comptona elektronu lc 3,4263089*10^-12 m
elektronowolt eV 1.6021892*10^-19 J
elektryczny ładunek elementarny e 1,6021892*10^-19 C
jednostka astronomiczna - 149 600 000 km
klasyczny promień elektronu re 2,8179380*10^-15 m
kwant strumenia magnetycznego h/2e 9,284832*10^-24 J/T
liczba Avogadra Na 6,022045*10^23 1/mol
liczba e exp 2,7182 -
liczba Loschmidta L 2,686754*10^25 1/m^3
liczba Pi Pi 3,1415926535897932385 -
magneton Bohra ub 9,274078*10^-24 J/T
magneton jądrowy uj 5,050824*10^-27 J/T
masa Słońca MS 1,989*10^30 kg
masa Ziemi MZ 5,978*10^24 kg
masa spoczynkowa elektronu me 9,109534*10^-31 kg
masa spoczynka mionu mu 1,883566*10^-28 kg
masa spoczynkowa neutronu mn 1,6749543*10^-27 kg
masa spoczynkowa protonu mp 1,6726485*10^-27 kg
moment magnetyczny elektronu ue 9,284832*10^-24 J/T1
moment magnetyczny mionu uu 4,490474*10^-16 J/T
moment magnetyczny protonu up 1,4106171*10^-26 J/T
objętość molowa Vm 22,41383*10-3 m^3/mol
prędkość kosmiczna pierwsza V1 7,91 km/s
prędkość kosmiczna druga V2 11,19 km/s
prędkość kosmiczna trzecia V3 16,7 km/s
prędkość światła w próżni c 299792458 m/s
promień Bohra a0 0,52917706*10^-10 m
przenikalnośc elektryczna próżni e0 8,854187818*10^-12 F/m
przenikalność magnetyczna w próżni u0 1,25663706144*10^-6 H/m
przyspieszenie ziemskie g 9,80665 m/s^2
rok świetlny - 9,46*10^11 km
stała Feigenbauma F 4,669201609 -
stała Boltzmanna k 1,380622*10^-23 J/K
stała Faradaya F 96484,56 C/mol
stała gazowa R 8,31441 J*mol^-1*K^-1
stała grawitacyjna G 6.6720*10^-11 N*m^2*kg^-2
stała Plancka h 6,626176*10^-34 J/Hz
stała Rydberga Rinf 10973731,77 1/m
stała Stefana-Boltzmanna sigma 5,67032*10^-8 W*m^-2*K^-4
stosuek ładunku do masy elektronu e/me 1,7588047*10^-11 C/kg
2021  Myzlab