background
logotype

Elektryczność i magnetyzm

Działo magnetyczne (coil gun)
Działko wystrzeliwujące pociski rozpędzane pole magnetycznym.
   
Piorun kulisty
Domowa interpretacja pioruna kulistego w kuchence mikrofalowej.
   
Kaskadowy mnożnik napięcia
Kaskadowy diodowo-kondensatorowy powielacz napięcia typu AC->DC.
   
Amperomierz pradu przemiennego
Prosty indukcyjny amperomierz prądu przemiennego i stałego.

Latający spodek / poduszkowiec
Wirnikowy elektryczny pojazd latający.

2021  Myzlab